ลดกันจนหลังหัก !! Birthday Bonanza Sale มหกรรมลดราคา Asset Store

untitled-3

untitled-3

        มาแล้วๆ กับ มหกรรมลดราคา Asset Store ครั้งใหญ่ของ Unity  “Birthday Bonanza Sale” ซึ่งจะจัดยาวจนถึงวันที่ 2 ธันวาคมนี้

Playmaker (65$ -> 32.50$)

5236f032-63d6-4982-849c-b5b1b23794b7_scaled

Amplify Color (25$ -> 13$)

Final IK (90$ -> 45$)

ProBuilder Advanced (95$ -> 55$)

Text Mesh Pro (95$ -> 69.50$)

Gaia – Terrain Creation, Texturing, Population (39.99$ -> 25$)

Asset Hunter 2 (25$ -> 13$)

Pro Camera 2D – The definitive 2D & 2.5D Unity camera plugin (40$ -> 26$)

Pro Camera 2D – The definitive 2D & 2.5D Unity camera plugin (50$ -> 25$)

A* Pathfinding Project Pro (100$ -> 50$)

Particle Playground (90$ -> 45$)

UFPS : Ultimate FPS(75$ -> 45$)

5cce7e56-dd3f-4cb8-8aad-7d510a5a4fa8_scaled

UBER – Standard Shader Ultra (50$ -> 30$)

Rewired (45$ -> 31.50$)

Sci-Fi Effects (35$ -> 20$)

TENKOKU Dynamic Sky (65$ -> 45$)

iOS Project Builder for Windows (45$ -> 29$)

9592215a-bfd3-4834-a71c-72553530aa78_scaled

Third Person Motion Controller (65$ -> 35$)

Low Poly Series: Landscape (39.99$ -> 27$)

City Adventure (39.99$ -> 27$)

Apex Path (95$ -> 47.50$)

55f3bce8-5a0d-4e52-835a-13c423431a12_scaled

Urban Underground (45$ -> 29$)

PopcornFX Particle Effects Plugin (Windows Mac Linux) (250$ -> 150$)

Greeble Kit R2 (100$ -> 50$)

Greeble Kit R2 (299$ -> 150$)

City-Building Kit – Complete Version (390$ -> 249$)

Unity 5 Ball Pool (Billiard) Multiplayer ( Photon PUN, WebGL ), AI Template (500$ -> 250$)

แหล่งที่มา assetstore.unity3d