เด็กในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้มียอดการใช้มือถือมากกว่าเด็กฝั่งสหรัฐถึง 20% !!!

superawesome-1

SuperAwesome พบว่าเด็กวัย 14 ปีในแถบเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้มียอดการใช้มือถือมากกว่าเด็กในสหรัฐถึง 20% โดยได้ตรวจสอบจากประเทศในแถบนั้น เช่น อิน​​โดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม ซึ่งนี่ถือเป็นผลการสำรวจที่น่าสนใจมาก เพราะมันจะส่งผลต่อการซื้อของของครอบครัวนั้น ๆ !!!

smartphone-iClip

จากผลสำรวจพบว่ามี 87% ของเด็กในภูมิภาคที่มีการใช้มือถือสมาร์ทโฟน และกว่าครึ่งเป็นเจ้าของของมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันในสหรัฐพบว่ามีเด็กที่มีถือเป็นของของตัวเองน้อยกว่าถึง 30 % เด็กสหรัฐกับมียอดเด็กที่เป็นเจ้าของแท็บแล็ตมากขึ้นถึง 47 % โดยสำหรับเด็กในแถบเอเชียมือถือถือเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต เพราะพวกเขาจะใช้มือถือของพวกเขาทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกมในยามว่างของพวกเขา

smartphone-kids

โดย 70% ของเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเน้นเล่นเกมเป็นหลักในยามว่างของพวกเขา ซึ่งเทียบได้เท่ากับ 56 % ในสหรัฐ ซึ่ง 8 ใน 10 ของแอพที่เปิดใช้บ่อย ๆ ของเด็กในเอเชียจะเป็นเกม ส่วนสหรัฐจะเป็นแนวเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม ทั้งนี้ SuperAwesome ได้สอบถามมาจากเด็กถึง 1,800 คนในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าตลาดดิจตอลของเด็กกำลังจะเติบโตมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจถึง 2 พันล้านเหรียญในปี 2018 นี้ !!! (-0-)

แหล่งที่มา venturebeat