[รับสมัครงาน] เกมอินดี้และกลุ่มบริษัทดีบัสซ์จำกัดประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง !!

bgpage1

หน้าที่
 • ออกแบบ, พัฒนา, ติดตามและช่วยเหลือแก้ปัญหา โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงานของระบบเกมเช่นระบบเติมเงิน, GM Tool, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยง API กับ Facebook, Google, Apple etc.
 • ออกแบบหน้าเว็บไซด์ของเกมและระบบควบคุมหลังบ้าน
คุณสมบัติ
 • สนใจหรือเชี่ยวชาญภาษา PHP
 • สนใจหรือเชี่ยวชาญเทคโลยีการพัฒนาเว็บ (HTML/CSS, JavaScript, HTTP)
 • ชอบการเล่นเกม มีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมคนรักเกม

หน้าที่
 • พัฒนาส่วนต่างๆของเกม (graphics, game logic, AI and UI)
 • ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมเสนอไอเดียการออกแบบเกม
 • เขียนโค้ดเป็นระเบียบ อ่านง่าย แข็งแรงพอที่จะใช้กับผู้เล่นนับล้าน
คุณสมบัติ
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา C++, C#, LUA หรืออื่นๆ ถ้าใช้ Unity ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้รอบเรื่องราวที่เกี่ยวการผลิตเกม (gameplay, graphics, tools และอิ่นๆ)
 • หลงไหลในการเล่นเกมและพัฒนาเกม

หน้าที่
 • รับเรื่องร้องเรียน ตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้เล่น
 • จัดทำเนื้อหาหรือภาพประกอบบทความในน่าสนใจ
 • มีส่วนร่วมในการทดสอบเกมและเนื้อหาต่างๆในเกมก่อนการให้บริการ
คุณสมบัติ
 • ชอบการเล่นเกม มีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมคนรักเกม
 • มีใจรักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเขียนบทความ ใช้โปรแกรมตัดต่อ แต่งภาพ จัดทำกราฟิก ตัดต่อวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่
 • ติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก(KPI) ของเกมในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าเกมมีเสถียรภาพและสร้าง LTV ในระยะยาว
 • ดำเนินงานสร้างเนื้อหา, กิจกรรม, การแข่งขันหรือโปรโมชั่น
 • พัฒนาความผูกพัน การเติบโตของจำนวนผู้เล่นและการหารายได้ ลดอัตราการเลิกเล่นและดึงผู้เล่นกลับมาใหม่
คุณสมบัติ
 • หลงไหลและเป็นแฟนพันธ์แท้เกมที่ดูแลรับผิดชอบ
 • มีความคิดเชิงตรรกะและชอบแก้ปัญหาเชิงรุก
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการทดลองทางสถิติ

หน้าที่
 • พัฒนากรอบแนวคิด สร้างต้นแบบ กลไกต่างๆของเกม (ระบบเพื่อน, การแข่งขัน และอื่นๆ)
 • ใส่เนื้อหา รายละเอียดแต่ละระดับ ปรับแต่งสมดุลในเกมโดยใช้ข้อมูลจากค่าสถิติ
 • สื่อสารให้ทีมงานภายในและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เกมและกลไลต่างๆของเกม
คุณสมบัติ
 • มีความคิดเชิงตรรกะ สื่อสาร ทำเอกสารและนำเสนองานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน วรรณกรรม ปรัชญา จิตวิทยา ศิลปะ ดนตรี และตัวอย่างเกมในหัว หลากหลาย
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่
 • ทำงานใกล้ชิดกับทีมงานแผนกต่างๆ กำหนดกรอบใหญ่ ที่ท้าทายการออกแบบ
 • ออกแบบ และทดสอบ wireframes และ user flows ซ้ำๆตลอดกระบวนการพัฒนา
 • บ่งชี้และแก้ไขปัญหาการออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นเกม
คุณสมบัติ
 • ชอบการเล่นเกม และเข้าใจการออกแบบที่ใช้ผู้เล่นเป็นศูนย์กลาง
 • มีความร้พื้นฐานงาน Graphics Design และ Animation
 • รู้จักการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยพฤติกรรมผู้เล่น และนำมาช่วยในการออกแบบ

หน้าที่
 • ออกแบบและพัฒนาทิศทางของภาพและรูปลักษณ์โดยรวมของเกม
 • สร้างและออกแบบการเคลื่อนไหว ตัวละคร สภาวะแวดล้อม เครื่องใช้ต่างๆ ใส่ลงไปในเกม
 • เข้าไปช่วยงานที่เกี่ยวเนื่องเช่นภาพหรือคลิปโปรโมต
คุณสมบัติ
 • มีศักยภาพสร้างงานได้หลายหลายแนวทั้งแนวการ์ตูนหรือสมจริง
 • มีประสบการณ์การออบแบบ User Interface
 • มีประสบการณ์การใช้ Photoshop, Illustrator, Flash หรืออื่นๆ

สมัครได้ที่ >> https://deb.uz/job