[รับสมัครงาน] Game Designer หรือ Project Coordinator !!

16299542_1074887039323365_7579188185196993268_n

PIGSSS GAMES ประกาศรับพนักงานสาย  Game Designer หรือ Project Coordinator ด่วน !!

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
  • Game Designer
  • Project Coordinator
คุณสมบัติ
  • เชี่ยวชาญการใช้งาน MS Office: Word, Excel, PowerPoint
  • มีทักษะในการสื่อสาร รวมไปถึงความสามารถในการเขียนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของทีมได้อย่างดีเยี่ยม
  • เข้มแข็งด้าน multi-tasking และความสามารถในด้าน organizational

แหล่งที่มา Thai Game Developers Corner (TGDC)