[รับสมัครงาน] Game Server Developer ใครสนใจเรียนเชิญ !!

logodigitoRX-740x431
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 • Game Server Developer (NodeJS/Lua)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบด้านการพัฒนา Game Server
 • ออกแบบ API สำหรับให้ Game Client ใช้
 • ออกแบบ Database และ Infrastructure ของระบบ
 • เข้าใจการทำงานของระบบ Server
 • รู้ว่า Code ที่ตัวเองเขียนส่งผลกับ CPU, Memory, Disk, Network อย่างไร
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์เขียนภาษา JavaScript, Lua, C++, C#, Java, PHP ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่า
 • มีประสบการณ์เขียน HTTP Web Services เช่น SOAP, Restful
 • มีประสบการณ์เขียน Socket Server เช่น โปรแกรม Chat
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Database แบบ SQL และ/หรือ No SQL
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Linux ได้เป็นอย่างดี
พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ Test-Driven Development
 • เคยใช้งาน Tools ด้าน Infrastructure เช่น Docker, Ansible
 • เคยเขียน Server ไม่ว่าจะเป็น HTTP Server หรือ Socket Server ที่ขึ้น Production ใช้งานจริง
 • เข้าใจ Infrastructure การวางระบบ การวาง Server ที่ดีของระบบหลังบ้าน

ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งเล่าเกี่ยวกับงานที่ตัวเองเคยทำ และ Resume มาที่ : hr@digitopolisstudio.com

แหล่งที่มา Thai Game Developers Corner (TGDC)