[รับสมัครงาน] Ringzero Game Studio ประกาศรับสมัครพนักงานสายเกมด่วน !!

careers

careers

       ใครกำลังหางานบริษัทเกมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบ้างเชิญทางนี้ Ringzero Game Studio เป็นบริษัทที่ทำงานอยู่ในวงการหรืออุตสาหกรรมเกมมาหลายปี  หากคุณสนใจ และรักในการทำเกม Ringzero Studio  กำลังต้องการคุณ

logo

ตำแหน่งที่เปิดรับ
Video Game Producer
 • ความรับผิดชอบ
  • วางแผนและจัดการขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การวางแนวคิดไปสู่ขั้นตอนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช็คให้วัตถุประสงค์ทั้งทางด้านคุณภาพและระยะเวลาอยู่ภายในงบประมาณ
  • วางแนวกระบวนการผลิตและการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งตั้งค่าเครื่องมือในการจัดการโครงงาน
  • สื่อสารวัตถุประสงค์ของโครงงานและความต้องการให้กับทีมงาน
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน ประสานงานกับทีมพัฒนาและให้การสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่อง
  • ตรวจทาน ให้ความเห็น และอนุมัติการส่งมอบ
  • ระบุและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
  • ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีม
  • วางแผน ดูแล และ บริหารจัดการทรัพยากร
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้า
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมที่มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายแล้ว
  • ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานในหลายโครงงานและแก้ปัญหา
  • มีทักษะที่เข้มแข็งในการจัดการโครงงาน การสื่อสาร การจัดการ และ งานเอกสาร
  • เข้าใจกระบวนการผลิตเกมและวิธีการอย่างสมบูรณ์
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและนำทางสมาชิกภายในทีมได้
  • มีความคิดริเริ่มสูง สามารถทำงานได้ดีโดยไม่ต้องสั่งการรายวัน
  • ให้ความใส่ใจกับรายละเอียดและมีความกระตือรือร้นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
  • ความสนใจในเกม
  • การเขียนโปรแกรมเกมหรือประสบการณ์ศิลปะเป็นที่ต้องการแต่ไม่จำเป็น
 • สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • วีซ่าและ work permit สำหรับชาวต่างชาติ
3D Artist for Games
 • ความรับผิดชอบ
  • สร้างโมเดลตัวละครและสิ่งของ (Low และ High Polygon) เพื่อใช้ใน Game Engine
  • สร้าง UV Map และเท็กเจอร์
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ในการใช้งานMaya หรือ 3Ds Maxอย่างน้อย 0-5 ปี
  • ทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
  • ความมุ่งมั่นในการสร้างเกม
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้า
  • มีประสบการณ์ในการสร้างอนิเมชั่น
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • วีซ่าและใบอณุญาตการจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ
Concept Artist (illustrator) for Games
 • คุณสมบัติ
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Photoshop Illustrator
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น
 • ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้
  • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมวาดรูปอื่นๆอย่างเช่น Clip Studio
  • มีประสบการณ์ในการใช้งาน 3D-Modeling หรือ Animation
  • สามารถสร้าง Animation ใน Unity3D ได้
 • ความรับผิดชอบ
  • ช่วยสร้างเสริมเกมให้มีคุณลักษณะที่สวยงามทั้งด้านงานภาพและความรู้สึก
  • ออกแบบคอนเซ็ปต์อาร์ต เช่น ฉากหลัง ตัวละคร อาวุธ และวัตถุอื่นๆ
  • วาดผังตัวละคร หรือวัตถุ ด้านหน้า ข้าง และหลังเพื่อช่วยเหลือ 3D Artist
  • ออกแบบ UI
  • เพนท์เท็กเจอร์
3D Animator for Games
 • คุณสมบัติ
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Maya หรือ 3Ds Max
  • ทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้
  • มีประสบการณ์การสร้างอนิเมชั่นสำหรับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนอกจากมนุษย์
  • มีประสบการณ์การสร้างอนิเมชั่นสำหรับมนุษย์ที่มีหลากหลายอายุ และน้ำหนักตัว
  • มีประสบการณ์ในการใช้งาน 3D โปรแกรม
  • มีประสบการณ์ในการสร้าง Particle Effect สำหรับ Game Engine
 • ความรับผิดชอบ
  • สร้างอนิเมชั่นสำหรับตัวละคร สิ่งมีชีวิต และวัตถุสำหรับ Game engine
  • Retarget และ modify อนิเมชั่นจากอนิเมชั่นที่มีอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งเรซูเม่และผลงานที่เกี่ยวข้องมาที่อีเมลล์ : Chidchanok.k@rznet.com