ASEAN ICT Awards 2016 !!!

12440617_975540875857828_1198691204203229209_o

ASEAN ICT Awards 2016 เป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในวงการ โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางศักยภาพและความสามารถของ ICT ในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน

12440617_975540875857828_1198691204203229209_o

เปิดรับสมัคร
  • ตั้งแต่วันนี้ – 11 เมษายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา SIPA Thailand