Paypal ปิดการป้องกันการชำระเงินที่รอดำเนินการโดย Crowdfunders

paypal-earnings

1236340795758705067

        ด่วน !! ใครทีทำสัญญากับแคมเปญ Crowdfunders ผ่านการบริการของ Indiegogo จะไม่ได้รับการคุ้มครองด้านการชำระเงินจาก Paypal เพราะนี่ไม่ใช่การชำระเงินแต่เป็นการ “ลงทุน” !! ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายนเป็นต้นไป ซึ่งนี่จะไม่ใช่ Crowdfunders เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงแคมเปญอื่นๆ ที่ใช้การชำระเงินผ่าน Paypal อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงการชำระเงินของหน่วยงานราชการ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพนันทั้งปวง !!

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : paypal

แหล่งที่มา gamesindustry