งานประกวดดีๆ มาอีกแว้วววว กับ “Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ปี 5!!!

business contest_39

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวด “Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ปี 5 หัวข้อ “Better Future Today” ชิงเงินรางวัล เงินสนับสนุนน และโอกาสในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศ

business contest_39

คุณสมบัติ
 • บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดระดับการศึกษา)
 • อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
หัวข้อการประกวด

เพื่อให้สอดคล้องกับยุค “ดิจิตอล” ที่อาศัยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนจึงกำหนดหัวข้อ การประกวด ภายใต้ชื่อ “Better Future Today” อนาคตที่ดีกว่า สามารถสร้างได้ในวันนี้ พร้อมทั้งแบ่งประเภทการประกวดตามเทรนด์เทคโนโลยี 4 ด้าน ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 1. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและเพื่อผู้สูงอายุ
 2. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 3. เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง
 4. เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
รางวัล
 • รางวัล … สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Awards 2016
  • รางวัลชนะเลิศ                 มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท
 • ทุนเริ่มต้นธุรกิจ
  • “Business Startup Funds” 20,000 บาท
   (สำหรับ 22 ผลงานที่ผ่านการประเมินแผนธุรกิจรอบแรก และะมานำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย)
 • เปิดโลกประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ…
  • ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศสำหรับผลงานที่รางวัลที่ 1-3 (ทีมละ 2 คน)
การสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com และ www.nstda.or.th/bic
  • กรอกใบสมัคร online
  • รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
ติดต่อสอบถาม
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • โทรศัพท์: 02-502-6522
  • Email : samart.sia@gmail.com
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510
  • Email : nstda.tkn@gmail.com
 • Website : www.samartsia.com

แหล่งที่มา contestwar