งานประกวด Motion Graphic ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาทททท !!

Screen Shot 2560-03-07 at 6.57.31 PM

Untitled 3.001

       Innowhale ร่วมมือกับ สสส ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม Weekend Innovator: WORKSHOP – Media for Good [Motion Graphic] และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Motion Graphic ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ นักออกแบบ นักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ และการสื่อสารประเด็นสังคมในรูปแบบ motion graphic โดยโจทย์ครั้งนี้ได้แก่ “ประเด็นสังคมสูงวัย (Aging Society)” เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลสุขภาวะที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2560.. ทางเพจ innowhale
  • Motion Graphic Workshop วันเสาร์ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 17.00 ที่ Knowledge Exchange Center – kx

ใบสมัคร : [คลิ๊ก]

ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar