งานเสวนา “การสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิตอล คอนเทนท์ ด้วยมาตรฐานอาชีพ” งามสัมนาดี ๆ จาก Digital Contents ที่คุณต้องไม่พลาด !!!

12309994_933594190048680_1848310391342103623_o

ภายในงานพบกับความรู้ด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของต่างประเทศ ด้านดิจิตอล คอนเทนท์ทั้งหมด เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานอาชีพของไทย การสร้างงานแอนิเมชันของไทยต้องเพิ่มพูนขีดความสามารถ และปัจจัยด้านการผลิตอะไรบ้าง? การสร้างเกมไทยในเวทีสากล, วิธีประเมินและทดสอบสมรรถนะอาชีพด้านแอนิเมชัน และเกม และสาขาอื่นๆ ของไทยใช้มาตรฐานอะไรบ้าง ? และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ของอุตสาหกรรมเคเบิลทีวี

พบกับวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงานเสวนา อาทิ
  • รอง ผู้อำนวยการฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
  • รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา – ผู้อำนวยการฯ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย – ประธานฯ สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย
  • คุณลักษณ์ เตชะวันชัย– สมาคมแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิคไทย
  • คุณสำเร็จ วจนะเสถียร– สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์เกมไทย
  • คุณพิภัช ดวงคำสวัสดิ์ – สมาคมอี เลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย
วันเวลา และสถานที่ในการจัดงาน
  • 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30-16.00 น.
  • ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ (นั่ง BTS มาลงสยามแล้วเดินไปได้เลย)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามได้ที่ : https://www.facebook.com/events/1001017323273465/

ปล. สัมมนาฟรีตลอดงานไม่มีค่าใช้จ่าย!!