งานแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

contest_90

contest_90

       สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการแข่งขัน
 • หุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • ระดับชั้นประถมศึกษา (หุ่นยนต์กู้ภัย) Rescue Line ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (หุ่นยนต์กู้ภัย) Rescue Line ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หุ่นยนต์กู้ภัย) Rescue Line ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
 • หุ่นยนต์บังคับมือ
  • ระดับชั้นประถมศึกษา (หุ่นยนต์หนอนวิ่งเร็ว ปั่นพลังงานด้วยมือ) Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (หุ่นยนต์ไตรกีฬา ปั่นพลังงานด้วยมือ) Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 3 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์) Planet Exploration Competition ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
กำหนดระยะเวลา
 • รับสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 • แข่งขันระหว่าง วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สพม.๓๐
รางวัลการแข่งขัน
 • 1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • ระดับประถมศึกษา
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
 • การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
  • ระดับประถมศึกษา
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
ค่าลงทะเบียนการแข่งขัน และการสมัคร
 1. การแข่งขันหุ่นยนต์กำหนดให้มีผู้แข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 3 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน มีค่าลงทะเบียนการแข่งขันทีมละ 600 บาท
 2. ค่าลงทะเบียนใช้เป็นค่าดำเนินการ
 3. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีม นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ได้มากกว่า 1 รายการ แต่ต้องชำระค่าสมัครเพิ่มตามรายการที่ลงแข่งขัน
 4. ให้ส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกันทาง e-mail , ระบบออนไลน์ หรือ โทรสาร ตามที่กำหนด
 5. กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สมัครได้ทาง
  • ออนไลน์website http://www.cb.ac.th
  • E-mail :: Robot2016@cb.ac.th
  • ส่งใบสมัครทางโทรสาร 044 – 811062

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย หมายเลขบัญชี 342-0-35030-9

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน : %e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ : %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

ระเบียบ กติกาการแข่งขัน : %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99

ใบสมัคร : %e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3

แหล่งที่มา contestwar.com