ประกวดแผนธุรกิจ JAPAN BUSINESS PLAN PITCH COMPETITION หัวข้อ “ สินค้า-บริการไทย โดนใจญี่ปุ่น ” !!

business contest_37

อีกหนึ่งงานดี ๆ ที่สายเกมก็สามารถเข้าร่วมได้ แต่จำเป็นต้องมีหัวด้านธุรกิจซักเล็กน้อย เพื่อเจาะตลาดของฝั่งประเทศญี่ปุ่นให้ได้ !!!

business contest_37

คณะผู้จัดงาน Japan Expo in Thailand 2016 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ JAPAN BUSINESS PLAN PITCH COMPETITION หัวข้อ “สินค้า-บริการไทย โดนใจญี่ปุ่น” ชิงทุนการศึกษา ตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พัก เยี่ยมชมงานในบริษัทญี่ปุ่น พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

หัวข้อ
 • สินค้า – บริการไทย โดนใจญี่ปุ่น (นำเสนอแผนธุรกิจใหม่แบบใดก็ได้ ไม่จำกัดประเภท สถานที่ ขนาด หรือลักษณะการดำเนินธุรกิจ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ทีมละ 1 – 3 คน
 • สมาชิกในทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา คณะ ชั้นปี
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 24 ปี
หมายเหตุ
 • ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าร่วมได้แค่ 1 ทีมเท่านั้น
 • แต่ละทีมสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน
 • แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
 • แผนธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอกมาจากผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 • กำหนดการและเงื่อนไขการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการสมัคร
 • เอกสารที่ใช้
  • แบบฟอร์มใบสมัคร (ตามไฟล์แนบ)
  • Resume Resume ของผู้สมัครทุกคน
  • สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาของทุกคน
  • แผนธุรกิจ ( กระดาษ A4 A4 ไม่เกิน 2 หน้า )
 • ส่งมาที่ pitch@japanexpothailand.org
 • ปิดรับใบสมัคร วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.59 น. ตามเวลาในประเทศไทย
  ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้านาเสนอผลงานจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559255925592559
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ รางวัลตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พัก 4 วัน 3 คืน เยี่ยมชมงานในบริษัทญี่ปุ่นรุ่นใหม่ เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “ การทำธุรกิจกับญี่ปุ่น “ พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่สอง ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่สาม ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถาม
 • Japan Expo in Thailand Committee
 • 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทร. 02-2677726 ต่อ 100
 • www.japanexpothailand.org
ใบสมัคร และรายละเอียดทั้งหมด

แหล่งที่มา contestwar