ประกวดแผนธุรกิจ The Business Battle 2017 หัวข้อ “Start up 4.0 Digital Idea Digital Entrepreneur”

Artwork-FB-Text-20-7

Artwork-FB-Text-20-7

      คณะการบริหารเเละจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เเละประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ The Business Battle 2017 หัวข้อ “Start up 4.0 Digital Idea Digital Entrepreneur” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการฝึกงานกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชาเเละบุคคลทั่วไป
 • อายุระหว่าง 16 – 30 ปี โดยเกิดระหว่างปี พ.ศ.2529 – พ.ศ.2543
 • รวมกลุ่มกันมาไม่เกิน 3 คน ร่วมส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3นาที
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้เข้าร่วมประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คนต่อ 1 แนวคิดธุรกิจ
 2. ดาวโหลดใบสมัครที่  https://goo.gl/AkNB0E  แล้วดำเนินการดังนี้
  • กรอกใบสมัคร
  • จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษA4 โดยใช้แบบฟอร์ม Business canvas model โดยทำเป็นแผนธุรกิจส่งเข้ามา
  • บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที แนะนำชื่อทีม ก่อนบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV ด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube ใช้ระบบตั้งค่า “ไม่แสดงรายการ” (Unlisted) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ
 3. ส่งเอกสารตามข้อ 2 โดยผ่านช่องทาง อีเมล์ businessbattle.fam@gmail.com
กำหนดระยะเวลา
 • ปิดรับผลงาน 31 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถาม
 • โทรศัพท์ 089-779-5998 , 02-329-8000 ต่อ 6283 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.30 – 16.30)
 • Website: https://www.facebook.com/The-Business-Battle-819344901526869
 • Email : businessbattle.fam@gmail.com

แหล่งที่มา contestwar