[รับสมัครงาน] Job Fair ของเหล่าคนสายเกมและ IT ณ งาน Bangkok International Digital Content !!

16830693_1295085117248384_1508265791717186192_n

16830693_1295085117248384_1508265791717186192_n

     โอกาสของ Developer สายเกม กับการรวมตำแหน่งงานใหญ่ทั่วไทยมาไว้ที่นี่ BIDC2017  โดยงาน BIDC 2017 หรืองาน Bangkok International Digital Content 2017 จัดโดย TCEB และ SIPA และนี่คือ The Biggest Digital Content Event in Asia ก็คืองานสำหรับคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ได้แก่ Animation, Character, Computer Graphic, Video game, และ E-learning ประกอบไปด้วย การจับคู่ทางธุรกิจระดับนานาชาติ, งานสัมมนาจากตัวเป้งของวงการทั้งในไทยและในเอเชีย , งาน Showcase ของบริษัทหัวกะทิของไทย, รวมถึงงานมอบรางวัลแก่บุคคลโดดเด่นในอุตสาหกรรม ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เมื่อปี 2016 มีบริษัททั่วโลกมาร่วมเจรจาธุกิจกว่า 70 ราย เกิดการจับคู่ธูรกิจมากถึง 523 คู่ และสร้างรายได้สูงกว่า 780 ล้านบาท ในปีนี้มีไฮไลท์ใหม่ที่ใคร ๆ ก็จับตามองนั่นคืองาน Job Fair รวมตำแหน่งงานระดับโอโทโร่ของวงการดิจิทัลคอนเทนต์จากบริษัทใหญ่ยักษ์ไว้ในงานเดียว ยอดฝีมือทั้งหลายอย่าพลาดเชียว

รายชื่อบริษัทและตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Pi R Square Co.,Ltd
  1. Unity Programmer 1position
  2. Server Side Programmer 1position
  3. Graphic & Character Designer 1position
 • Liffolab Co.,Ltd
  1. 3D modeler
 • Bumbliss Co.,Ltd
  1. Game Design & Development
   • Maya
   • Photoshop
   • After Effect
   • Unity
  2. Web Application Engineer
   • Frontend Programmer (JS,CSS,Bootstrap, Ionic, AngularJS)
   • DBA (MySQL,MsSQL,ProgreSQL,MongoDB)
   • API Developer Engineer (PHP,Java, NodeJS,Laravel,OpenCart)
  3. Mobile Application Engineer
   • iOS (Objective-C, Swift)
   • Android (Java)
   • Addition: Ionic,Cordova,React
 • Sanuk Software Co.,Ltd
  1. Unity Developer และ 3D
  2. Environmental Artist
 • Digitopolis Co.,Ltd
  1. Game Server Developer (NodeJS/Lua)
   • หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • รับผิดชอบด้านการพัฒนา Game Server ออกแบบ API สาหรับให้ Game Client ใช้ออกแบบ Database และ Infrastructure ของระบบ
    • เข้าใจการทางานของระบบ Server รู้ว่า Code ที่ตัวเองเขียนส่งผลกับ CPU,Memory, Disk, Network อย่างไร
   • คุณสมบัติ
    • มีประสบการณ์เขียนภาษา JavaScript, Lua, C++, C#, Java, PHP ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่า
    • มีประสบการณ์เขียน HTTP Web Services เช่น SOAP, Restful
    • มีประสบการณ์เขียน Socket Server เช่น โปรแกรม Chat
    • มีประสบการณ์ใช้งาน Database แบบ SQL และ/หรือ No SQL
    • มีประสบการณ์ใช้งาน Linux ได้เป็นอย่างดีพิจารณาเป็นพิเศษ
    • มีประสบการณ์ Test-Driven Development
    • เคยใช้งาน Tools ด้าน Infrastructure เช่น Docker, Ansible
    • เคยเขียน Server ไม่ว่าจะเป็น HTTP Server หรือ Socket Server ที่ขึ้น Production ใช้งานจริง
    • เข้าใจ Infrastructure การวางระบบ การวาง Server ที่ดีของระบบหลังบ้าน
 • Pigsss Games Co.,Ltd
  1. Game Designer/Project Co-ordinator
   • Effective communication skills including verbal, written and presentation skills for both English and Thai
   • Work effectively both independently and in a team based environment
   • Flexible and adaptable due to update priority
   • Strong multi-tasking and organizational skills
  2. Game Developer
   •  มีความรับผิดชอบ
   • มีพื้นฐาน Programming ดี (สาคัญมาก)
   • สามารถใช้ C# กับ Unity ได้เป็นอย่างดี (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. 2D/3D Artist
   • มีความรับผิดชอบ
   • มีความรู้ และสามารถออกแบบ Graphic 2D หรือ 3D ได้
   • มีความเข้าใจในงาน Art ในหลากหลายรูปแบบ
 • Truecorp.co.th
  1. Assistant Art Director
   • Job Description
    1. Collect and distribute reference material and art direction to external artists.
    2. Develop detailed JIRA tasks that can then be assigned out by the Art Producers as needed.
    3. Liaise with outsourcing Art Leads and Producers as needed to provide them with the information they need to properly staff for the amount of work required.
    4. Evaluate incoming art assets to make sure they meet the established level of quality and meet the technical requirements.
    5. Check assets into editor, source and can setup materials and textures according to spec and protocol.
    6. Using examples provided by the Art Director and the Art Team, develop internal or external solutions to flesh out delegated areas of secondary importance that support the established art direction.
    7. Provide additional artistic support in the areas of architecture, construction, biology and any other areas necessary to facilitate sound art creation.
   • Qualification
    1. Excellent artistic eye when it comes to making content for video games.
    2. Understands technical specifications for art content creations.
    3. Proficient in Photoshop, 3Ds max and other standard art creation programs.
    4. Excellent communicator
    5. Minimum of 3 – 4 years professional experience
    6. Unreal 4 engine experience a plus
    7. Technical material creation a plus
    8. Experience in team leadership a plus
  2. Lead Game Designer
   • Job Description
    1. Have experience contributing to a wide variety of gameplay systems, such as player controls, gamerules, scripting, weapons, and AI
    2. Proficient with Unreal 4 and blueprint
    3. Be fluent in C++ and demonstrate knowledge of good object oriented software engineering practices
    4. Have a solid understanding of 3D mathematics
    5. Possess exceptional problem solving and debugging skills
    6. Be able to write well-structured, readable code
    7. Strive to add the extra polish that truly sets games apart
   • Qualification
    1. A bachelor’s degree in computer technology or related field is commonly preferred
    2. Interest and experience in gaming, artistic and technological ability, collaborative skills, creativity
    3. Artistic and technological ability, a desire to collaborate with other professionals and imagination Truecorp.co.th
  3.  Game Designer
   • Job Description
    1. Devising what a game consists of and how it plays, defining all the core elements
    2. Communicating this to the rest of the development team who create the art assets and computer code
    3. Able to communicate your vision to artists, programmers, producers, marketing staff, and others involved in the development process
    4. Reasonably fluent in a range of 2D and 3D graphics and animation packages, such as 3D Studio, Max, NUKE or Maya
    5. have some programming skills at least at ‘scripting’ level
    6. have an awareness of the various games platforms and technologies
   • Qualification
    1. be able to work in collaboration with multi-disciplinary teams
    2. be able to accept constructive feedback on your work
    3. be able to present your ideas both verbally and on paper
    4. be imaginative and creative
    5. have good written and verbal communication skills
    6. have good basic visual design and drawing skills
    7. possess a thorough understanding of game play theory
    8. have storytelling and narrative development skills
    9. be skilled in information design and user interface design
    10. be able to think systematically and strategically
    11. have knowledge of the requirements of the relevant health and safety legislation and procedures
  4. Animator
   • Job Description
    1. Collaborate with Animation Director, Animation Lead and Senior Animators on implementing animations within the game engine
    2. Create key frame animation as well as working with motion capture data for ingame assests while following the given style guide.
    3. Ensure timely completion of animation commitments at the desired quality bar
    4. Partners with designers, programmers and other departments involved
   • Qualification
    1. 4+ years of professional experiencing in game development – in an Animator capacity
    2. Shipped (from pre-production to release) 2-3+, large scale, 3D titles (PC, current/next-gen consoles)
    3. Positive, solution-orientated individual with a passion for game development
    4. A thorough understanding of animation pipelines and the processes involved from the conceptual phase to implementation
    5. Expert knowledge with Maya and other equivalent software
    6. Ability to create fluid, smooth, realistic animations with specific demonstration of animation fundamentals
    7. Experience with next generation AAA game engines
    8. Knowledge with Unreal Engine, Unity, CryEngine
    9. Motion Capture experience (Motionbuilder)
    10. Cinematography knowledge
  5. Lead Developer / Lead Programmer
   • Job Description
    1. Game Design Processes
    2. Work closely with other project leads
    3. Mentor to our team of developers, artists and designers
    4. Implement coding standards and other best practices for Unreal/Unity game development
    5. Recommend and integrate development by third party studios and developers
    6. Recommend and integrate with 3rd party technologies to accelerate development
   • Qualification
    1. 5+ years of demonstrated experience developing and publishing high quality games
    2. 2+ years of experience with Unreal/Unity game development
    3. Strong C# skills
    4. Experience with Unreal / Unity 3D
    5. Previous professional software development experience at senior or lead level
    6. Agile and Test Driven Development
    7. Experience developing for multi platforms (android, stand alone…)
    8. Demonstrates strong collaboration skills, working side-by-side among disciplines with varying levels of technical understanding
    9. Experience with various aspects of game programming (3D, UI, gameplay, sound, physics, rendering, etc.) a definite plus
    10. Knowledge of additional game engines such as CryEngine, etc.
    11. Experience with Network Architecture and serve side development
    12. Experience in developing networked games using mobile devise (specifically real-time, cross-platform multiplayer games)
  6. Lead Concept Artist
   • Job Description
    1. Support art and design teams in creating unique and rich environments, characters, logos, UI and promotional visuals.
    2. Report directly to the Art Director and work closely with other disciplines.
    3. Create concept art for characters, weapons, props, architectures, environments and creatives, based on the direction set by the Art Director.
    4. Have a strict personal discipline for timekeeping with realistic estimates.
   • Qualification
    1. 3+ years of industry experience with a strong portfolio to support this.
    2. Has shipped at least 1 entertainment project.
    3. Ability to work across a range of styles and especially able to adhere to a previously established style set by another artist, Art Director or project.
    4. Incredible character, environment and prop conceptual skills with strong draughtsmanship, colour theory, typography and costume design skills (Adobe Photoshop, Illustrator, Painter or similar)
    5. Able to follow direction well and to be able to deliver multiple iterations which can take an idea to areas that are outside of the box and surprise and inspire a team.
    6. Understanding of the limits of creating visuals in a mobile space.
    7.  Excellent written and verbal communication skills with a passion for the craft.
    8. Strong research skills for reference
    9. Passionate about videogames.
  7. Game Programmer
   • Job Description
    1. Work in cooperation with other Game Programmers, technology programmers, artists, animators and level designers to design, implement, polish, debug and optimize high quality gameplay features and systems
    2. Quickly prototype gameplay experiences as requested by Senior or Lead Game Designers
    3. Take ownership (in collaboration with the team) to ensure that features and systems implemented are presented at quality within in the game experience
    4. With the Lead Game Programmer, determine tasks to implement features and systems, and accurately determine associated timelines
    5. Meet project deadlines and milestones as determined by Lead Game Programmer
    6. Implement features in C/C++ that are CPU and memory efficient
    7. Demonstrate and apply strong problem-solving and debugging skills in C++
    8. Write clean, professional, and maintainable code
    9. Troubleshoot complex problems as they arise, construct solutions to unforeseen design problems in a timely manner
    10. Proactively problem-solve performance and stability issues when necessary
    11. Learn and master proprietary tools and technology 12. Use, debug, and modify the tools pipeline, as necessary
   • Qualification
    1. 2-5 years of relevant programming experience, with demonstrated understanding of software engineering practices and proven coding skills
    2. Proficient in C/C++ and object-oriented programming
    3. Game knowledge and passion and an understanding of the design principles behind games
    4. Expertise and passion in one or more of the following areas: AI, User Interfaces, General Gameplay
    5. Able to work independently and learn new skills, self-motivated, able to handle sub-projects with moderate supervision
    6. Ability to work well in a fluid, changing environment as creative challenges evolve
    7. Strong work ethic, self-motivated, demonstrates initiative, and a powerful creative drive
    8. Good communication skills, able to work well under pressure
    9. A strong grasp of signs and feedback in player-facing systems
  8. Lead 3D Artist/ Assistant Artistic Director
   • Job Description
    1. Defining the game art style while respecting the initial creative direction.
    2. Conveying expectations in terms of quality and content (settings, environments, characters) to the graphics team (concept artists, environment artists, character model artists) using relevant visual references
    3. Setting high quality standards.
    4. Monitoring and approving work done by the graphics team so that the elements produced respect the vision of the game and meet quality standards.
    5. Planning production in collaboration with the environment, character and concept team leads.
    6. Creating benchmark to define the expected level of graphical quality in the game in collaboration with the lead game designer and the lead level designer (technical limitations, scales, narrative content, compositions, gameplay).
    7. Monitoring the integration of graphical data in the engine with the programmers and the Technical Graphics Director and defining new elements that are needed.
    8. Reporting to the project manager and the studio art director.
   • Qualification
    1. Experienced about art direction in animation or television OR equivalent experience
    2. BA/BFA degree in fine arts or commercial arts field an asset
    3. Solid understanding of the translation from 2D artwork to 3D models
    4. Experience in 3D design for animation is a must
    5. Very strong artistic skills
    6. Team-oriented with a proactive approach to work.
 • Stadia Gaming (Thailand) Company Limited
  1. Game Designer 1 position
   • Responsibilities
    • Championing the design vision clearly and concisely to the team .
    • Documenting functional designs thoroughly.
    • Refining game mechanics and play progression by working collaboratively with the entire team.
    • Devising systems to gather, analyze and present metrics data with game developers.
    • Partnering with QA staff to establish test processes for game systems and data.
   • Required
    • 2 years+ experience on Game Design position or related role.
    • Comfortable communicating in both written and spoken English.
    • An understanding of gameplay flow and scripting.
    • Strong communication, interpersonal, and organizational skills.
    • Ability to work well under pressure and deadlines.
    • Ability to translate game concepts into on-screen gameplay required.
   • Desired
    • Art or engineering skills a definite plus.
    • Data analytic tools experience such as DeltaDNA.
    • Worked on several games and shipped at least one AAA title.
    • Knowledge of sport management game genre.
  2. Game Developer 1 position (Junior to Mid level)
   • Responsibilities
    • Translate the game design into concrete gameplay features
    • Improve playability with bug-free gameplay features
    • Implement and optimise the interaction controls and systems with the game designer to ensure fluid playability
    • Determine and fix the gameplay bugs detected by the production and quality control teams;
    • Analyse and understand the game design documents in order to define the required features and game systems that must be developed in the engine
    • Iterate over your work with Game Designer to ensure you’re delivering their vision
   • Required
    • Comfortable communicating in both written and spoken English
    • Strong knowledge of algorithms, data structures and computer science
    •  Unity experience essential
    • Good knowledge and ability programming in C#
    • Experience with version control
    • Previous experience working with mobile apps
    • Experience developing on PC and Mac platforms
     Desired
    • B.S. degree in Computer Science or equivalent experience
    • Experience releasing and updating games on Android and iOS app stores

แหล่งที่มา facebook.com/events/1820317678185251/