ไม่มีอุปกรณ์พัฒนาเกมใช่ไหม ? TGA เขามีให้ยืมฟรี !!!

y50omw5b16ta6ehakqib7fp1uk8gss-qxtgb6xi0pnohhvtdi7uzzhe2wecxbihrz9irsas2048

เริ่มต้นปีใหม่นี้ TGA โดยการสนับสนุนจาก Google Developers มีอุปกรณ์พัฒนาเกมมาให้นักพัฒนาได้ยืมกันฟรี !!! เพียงแค่คุณเป็นนักพัฒนาเกม ไม่ว่าจะเปิดเป็นบริษัท หรือเป็นนักพัฒนาอิสระก็สามารถยืมอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อไปทดสอบเกมที่กำลังสร้างได้

เงื่อนไขการขอยืมอุปกรณ์
  1. อุปกรณ์ที่ถูกยืมไป จะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์การพัฒนาเกมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่น
  2. ผู้ขอยืม จะรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ที่ยืมไป และนำส่งคืนกลับมา สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ตามเวลาที่นัดหมาย
  3. หากชำรุดสูญหาย ผู้ขอยืมจะเป็นผู้รับผิดชอบและยินดีชดใช้ให้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)
  4. ผู้ขอยืมจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาส่งให้ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) เพื่อเป็นหลักฐานการขอยืมในวันที่มารับอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์ที่ให้ยืม (อุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต)
รับอุปกรณ์ (เมื่อได้รับคำยืนยัน) ได้ที่
  • บริษัท Extend Interactive Co., Ltd.8,
  • Vipawadi-Rungsit 16/28, Dindang, Bangkok 10400, Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา Thai Game Software Industry Association