Young Technopreneur /เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017 !!

unnamed
unnamed
       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทสามารถคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ร่วมส่งผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าประกวด ในโครงการ “Young Technopreneur /เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว และยังเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีก โครงการมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม และเพื่อเฟ้นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ” หรือผู้ที่มีไอเดียและผลงานโดดเด่น ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Samart Innovation Award 2017 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนารุ่นใหม่ต่อไป

ประเภทการประกวด

 • 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทย ก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0
  • กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
  • กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
  • กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics, Smart Logistic, Smart Energy)
  • กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ (Digital, Internet of things, Fintech, Ecommerce, Education Technology)
  • กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Service, Lifestyle, Tourium)
 • ครบเครื่อง ทั้งโอกาสและประสบการณ์ เพื่อกรุยทางสู่การเป็น Young Technopreneur
  • โอกาสในการเป็นสุดยอด Young Technopreneur คว้าเงินรางวัลสูงสุด 200,000 บาท
  • โอกาสในการรับทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท
  • โอกาสในการเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ
  • โอกาสในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนโดยตรง (Meet Investors)
 • เข้มข้น ด้านทักษะความรู้ ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
  • อบรมด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ Startup
  •  ลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop “Idea to Market Boot Camp”
  • เรียนรู้เทคนิคและคำแนะนำดีๆ จากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งทางด้านการตลาด, ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • คนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-35 ปี หรือ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดระดับการศึกษา)
 • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
 • มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี และแนวทางความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
 • มีความมุ่งมั่น และพร้อมจะต่อยอดไปเป็น เจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

การสนับสนุนเงินรางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลชนะเลิศ                                                      มูลค่า 200,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                   มูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                   มูลค่า 50,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนให้แก่ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 4-20 ในรอบสุดท้าย ทุนละ 30,000 บาท เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลงานต่อไป
 • สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองอีก 2 อันดับ ยังจะได้รับโอกาสศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ต่างประเทศอีกด้วย
 • รวมมูลค่ารางวัลในโครงการฯ กว่า 1.5 ล้านบาท

สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการ Young Technopreneur 2017 โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ *** Click Here***
!!เปิดรับสมัครแล้ว!!  ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2560 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

หมายเหตุ: รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม: www.samartsia.com หรือ  www.nstda.or.th/bic

สามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทร. 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510
หรือ e-mail: ploy.sanewong@nstda.or.th or tkn.nstda@gmail.com