Bangkok International Digital Content Festival 2016 !!!

13001315_1078003308927372_3972572595086291171_n

Bangkok International Digital Content Festival 2016 พร้อมจัดงาน กับชื่องานในครั้งนี้ว่า “Digital Content on the Rocks”

13001315_1078003308927372_3972572595086291171_n

เวลาในการจัดงาน
  • 22 – 29 เมษายน 2559
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน
  • 22 – 24 เมษายน 25559 : นิทรรศการแสดงศักยภาพ และผลงานของผู้ประกอบการไทย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
  • 25 – 26 เมษายน 25559 : กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการทั่วทุกมุมโลก กว่า 40 ราย ณ โรงเรียนแรมอินเตอร์คอนติเมนตัล
  • 27 – 29 เมษายน 2559 : ร่วมงานสัมนาและเวิร์คช๊อปรวมกว่า 15 หัวข้อ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทย และต่างประเทศรวม 26 ท่าน ณ โรงแรมวี โฮเด็ล

ปล. ฟรีหมดทุกกิจกรรม !!!