“Northern Line Sticker Design Contest” มาออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ส่งเข้าประกวดกันเถอะ !!

design-contest_87

design-contest_87

      โครงการ Trip Northern เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ “Northern Line Sticker Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
  • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
กำหนดระยะเวลา
  • ส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ไฟล์งานเพิ่มเติม

ส่งผลงานไปได้ที่ contest@tripnorthern.com

แหล่งที่มา contestwar