TGA Game Award 2016 !!!

11133864_942847262415910_3480023204703846923_o

TGA ร่วมกับ SIPA และ DITP ร่วมมือกันจัดงานแจกถ้วยรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักพัฒนาเกมไทย

โดยจะให้รางวันทั้งสิ้น 7 รางวัลได้แก่
 1. Excellent Game of the Year (PC/Console/Handheld)
 2. Excellent Social & Web Game of the Year
 3. Excellent Mobile Game of the Year
 4. Excellence in Design
 5. Excellence in Visual Art
 6. Innovation Award
 7. Developer Choice Award
กติกา การเสนอชื่อ
 1. ประชาชนทั่วไป และ ตัวแทนบริษัทสามารถเสนอชื่อ เพื่อเขาคัดเลือกได้
 2. ผู้เสนอชื่อสามารถเสนอ หมวดรางวัลที่จะเสนอชื่อได้ ในกรณีที่กรรมการเห็นว่า หมวดรางวัลไม่เหมาะสม กรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. เกมที่จะทำการเสนอชือจะต้องเป็นเกมที่จำหน่าย หรือ แจกฟรี หรือ มีการใช้ในงานกิจกรรม หรือ ออกงานสาธารณะ ระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นี้เท่านั้น
 4. ในกรณีที่เป็นเกมที่ทำเพื่องานนั้น ๆ ให้ส่งภาพการจัดงาน รายละเอียดของงานที่นำไปแสดง และ วันเวลา สถานที่ด้วย
 5. เกมที่ทำเพื่อใช้เฉพาะงาน ต้องยังสามารถนำกลับมาแสดงได้อีก ในกรณีที่ไม่สามารถนำกลับมาแสดงผลงานได้อีกครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้นำมาประกวด
 6. เกมเดโม ไม่สามารถเสนอชื่อได้
 7. หนึ่งเกมมีสิทธิ์เข้าชิงได้มากกว่า 1 รางวัล
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้สนใจต้องการเสนอชื่อสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลส่งมาได้ที่http://goo.gl/forms/6xIIKIQiox
 • ส่งรายชื่อเกมที่ใช่ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศผลรางวัลในพิธีเปิดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2016 (BIDC 2016)” ที่ Thailand Comic Con พารากอน เดือนเมษายน 2559

แหล่งที่มา  Thai Game Software Industry AssociationTGA Game Award 2016