” Yggdrazil Internship 2016 ” ใครอยากหาที่ฝึกงานดีๆ ต้องสมัคร !!!

12841367_1085803318108362_6125571029257329364_o

โอกาสสุดท้าย!! สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงแบบมืออาชีพ

ส่งประวัติส่วนตัว และ Showreel พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจ มาได้ที่
  • hr@ygg-cg.com
เวลาการรับสมัคร และกำหนดการ
  • หมดเขตรับสมัคร 21 มีนาคม 2559
  • ประกาศผลผ่านทาง Facebook ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559
  • เริ่มฝึกงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป รวมไปถึงแบบสหกิจศึกษาด้วย