ขอทราบรายละเอียดการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 19 หน่อยครับ

0
biook1 3 Rep.

ผมชื่อนายเอกสิทธิ์  พิณสุวรรณ ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม(ITI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ผมสนใจที่จะลงแข่งขัน โครงการพิเศษในหัวข้อ IOT ครับ ไม่ทราบว่าผมจะต้องสมัครหรือส่งหัวข้อเข้าพิจารณาได้ที่ไหนบ้างครับ

biook1 asked
×

Login