พึงจะขึ้นปี 1 รบกวนแนะนำทีครับ

0
Machiron 3 Rep.

คืออยากมีเกมเปนของตัวเองสักเกม พึงสอบติดวิศวคอม อยากให้รบกวนช่วยแนะนำพื้นฐานอะไรบ้างทีจำเปนสำหรับสร้างเกมครับ

Machiron asked
×

Login