สอบถามเรื่อง การ Import package ครับ

0
Funs 1.6 3 Rep.

ผมได้โหลด UnitySpritesAndBones มาจากเว็บ Github แล้วได้มีการ import เข้ามาใน unity โปรเจคของผม แต่ทำไม เมือ import เข้ามาแล้ว ทำไมถึงแสดง ฟังก์ชั้น ที่ menu bar เหมือนอย่างในคลิป ละครับ

 

SpritesAndBones :

https://github.com/playemgames/UnitySpritesAndBones/tree/unstable

 

Youtube :

 

ขอบคุณครับ

Funs 1.6 asked
×

Login