[งานวิจัยดีๆ ที่ต้องบอกต่อ ๖] ผู้บริโภคสนใจ VR มากกว่าการใช้ร่วมกับเกม !!

tan-chin

greenlight-vr

       จากผลการวิจัยของ Greenlight VR ได้ระบุไว้ว่า “ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีความสนใจเทคโนโลยี VR ไปไกลกว่าการใช้ร่วมกับเกม” โดยจากผลสำรวจแล้วระบุไว้ว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปต้องการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเดินทาง, เอนเตอร์เทน, กิจกรรม, การออกแบบบ้าน และการศึกษานอกเหนือไปจากการเล่นเกมปกติทั่วไป โดยรายงานฉบับนี้มีชื่อเรียกว่า “2016 Virtual Reality Consumer Report” ซึ่งข้างในได้ระบุว่าในขณะนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการที่จะเสียเงินเป็นจำนวนมากให้เทคโนโลยี VR จนจะถึงเดือนตุลาคมนี้ และยังได้ระบุไว้เพิ่มเติมอีกว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการใช้งาน Samsung Gear VR กับ PlayStation VR มาหเป็นพิเศษ

greenlight-vr-2-748x600 (1)

       Greenlight VR ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคในสหรัฐทั้งหมด 1,200 คน ในทุกๆ เพศ และช่วงอายุ 18 – 60 ปีเกี่ยวกับความสนใจในเทคโนโลยี VR ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกมนั้นติดอยู่ในอันดับที่ 6 เท่านั้น เพราะมีถึง 61% ที่ระบุว่าเขาสนใจเทคโนโลยี VR มากกว่าที่จะนำมาใช้เล่นเกมเพียงอย่างเดียว โดยอันดับสูงสุดใน 6 อันดับนี้คือการ “ท่องเที่ยวหรือผจญภัย” ที่มีผู้คนตอบมากถึง 73.5% รองลงมาคือด้านภาพยนต์หรือการบันทึกวีดีโอ 67.3% การทำกิจกรรม 67.0% การออกแบบบ้าน 65.9% และการศึกษา 63.9%  ซึ่งในรายงานยังมีการไปสอบถามเพิ่มเติมกับพวกที่มีทุนในการสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มอีก โดยผลที่ได้คือ 76.3% ก็ยังระบุว่าจะใช้ท่องเที่ยวและผจญภัย 68.9% สนใจในการเล่นเกม 71.4% เกี่ยวกับภาพยนต์ 71.2% การทำกิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจากกีฬา 70.3% ออกแบบบ้าน, 68.2% การศึกษา

แหล่งที่มา venturebeat