Apple กำลังสนใจรถรถซุปเปอร์คาร์ British ของ McLaren !!

apple-store-union-square-novet-clouds-2

mclaren-logo

       จากข่าวที่ปล่อยออกมาระบุว่าในขณะนี้ทาง Apple ได้รับการทาบทามจากทีม British Formula One ซึ่งมีเจ้าของเป็น McLaren กลุ่มเทคโนโลยีสำหรับทำกลยุทธ์ในการลงทุน หรือการกู้ยืมเงินที่มีศักยภาพ โดยนอกจาก McLaren จะเป็นกลุ่มทางธุรกิจแล้ว McLaren ยังได้ผลิตรถสปอร์ตคุณภาพสูงออกมาอีกด้วย โดยการตกลงกับ McLaren จะทำให้ Apple สามารถใช้เทคโนโลยีที่สำคัญๆ ของยานยนต์ได้ และนั่นอาจะเป็นไปได้ว่า “iPhone อาจจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง” นอกจากนี้ Apple ยังได้จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์มาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างที่ชาร์จรถไฟฟ้าอีกด้วย

แหล่งที่มา venturebeat